Garantie

Wij verzoeken je vriendelijk je bestelling bij ontvangst te controleren of alle artikelen in goede orde ontvangen zijn. Mocht je opmerkingen hebben meldt dat dan binnen 48 uur na ontvangst van het pakket. Stuur dan een e-mail met illustrerende foto’s van het geconstateerde probleem naar info@studiocascade.nl.

Op alle artikelen zit standaard een wettelijke garantie. Dit betekent dat Studio Cascade Nederland er voor staat dat een artikel in goede staat verkeert en bij normaal gebruik dient te doen wat er van verwacht mag worden. Mocht er bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen dan wordt deze door Studio Cascade Nederland kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie, dit ter beoordeling van Studio Cascade Nederland en/of de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage of gebruiksschade niet onder garantie. Tevens kennen artikelen verschil in levensduur.

Garantievoorwaarden

 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument
 • Indien de klacht gegrond is, dan wordt het artikel gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) gecrediteerd.
 • Een artikel wat voor garantiebeoordeling wordt teruggestuurd dient schoon te zijn.
 • Artikelen die zichtbare transportschade vertonen worden, mits binnen twee werkdagen gemeld met foto’s van de schade, zo spoedig mogelijk vervangen door een nieuw dan wel vervangend product. Tevens kan er bij beperkte schade geopteerd worden om een korting aan te bieden.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij

 • Beschadiging door opzet en/of door nalatigheid
 • Ondeskundig gebruik en/of nalatig onderhoud
 • Normale slijtage
 • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • Schade aangebracht door mens, dier of natuur (inductie of bliksemschade)
 • Modificatie of demontage aan het artikel
 • Gebruik van niet originele onderdelen

Garantietermijn
Naast de wettelijke garantie kennen een aantal artikelen de fabrieksgarantie. Indien op de factuur geen garantiedatum staat aangegeven, geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantie.

Aanvullende informatie en/of foto’s voor garantiebeoordeling
Om je garantieaanvraag in behandeling te kunnen nemen vraagt Studio Cascade Nederland vooraf contact op te nemen. Ben je woonachtig in ‘t Gooi, dan komen wij de bestelde artikelen gratis bij je ophalen. Woon je verder weg, dan heb je na aanmelden 14 dagen de mogelijkheid om het artikel retour te sturen. Voor het afhandelen van de garantieaanvraag ontvangen wij de artikelen schoon, droog en geurloos met alle toebehoren.

Studio Cascade Nederland biedt enkel carry in garantie, soms is het zo dat de garantie via de fabrikant on site is.

In bepaalde situaties is het mogelijk om de garantie te bepalen door middel van foto’s en/of andere informatie. Mail de foto’s en de informatie zo snel mogelijk door naar info@studiocascade.nl, doe dit in ieder geval binnen 5 werkdagen.

Stuur je een gegevensdragend artikel op voor garantiebeoordeling, maak dan vooraf een back-up. Tijdens de reparatie kunnen gegevens verloren gaan. Studio Cascade Nederland is niet aansprakelijk voor dataverlies.

Als wij een artikel repareren of vervangen waar nog garantie op zit, zitten er geen kosten aan verbonden. Als repareren of vervangen niet lukt, krijg je het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terug. Wanneer de klacht niet geconstateerd kan worden of als er vanwege gebruiksschade c.q. fysieke schade geen garantie is, worden de onderzoekskosten ter waarde van minimaal € 19,95 in rekening gebracht,.

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten, welke van toepassing zijn op consumenten.